top of page

Հայաստանում COVID-19-ն էական ազդեցություն ունի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակի գործունեության վրաԲնակչության առողջության պահպանման, հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ ախտորոշման և բուժման գործում առավել մեծ կարևորություն ունի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակը, ֆեյսբուքի իր էջում գրել է ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը:


«Վերլուծությունը վկայում է, որ մինչև 2020 թվականի արտակարգ իրադարձությունները՝ 2016-2019թվականներին, Հայաստանում առողջության առաջնային պահպանման օղակ հաճախումները մեկ բնակչի հաշվով չէին գերազանցում 4.1, այդ թվում Երևանում 4.9, իսկ մարզերում առավելագույնը 4.2՝ Լոռիում, նվազագույնը՝ 2.9 Արագածոտնում:


Հարկ է նշել, որ հայաստանյան ցուցանիշը դեռևս մինչև համավարակը շուրջ 1.65 անգամ զիջել է Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպության երկրների համանուն միջին ցուցանիշին, որը 2019թվականին եղել է միջինում 6.8 հաճախում մեկ բնակչի հաշվով:


Ինչպես բազմաթիվ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում Կովիդ-19 էական ազդեցություն է ունեցել ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակի գործունեության վրա:


Այսպես, 2020թ.-ին հաճախումների թիվը, նախորդ 4 տարիների միջին ցուցանիշի նկատմամբ կրճատվել է 17%-ով, Երևանում՝ 25%, Լոռիում՝ 16% և Շիրակում 14%-ով: Արտահիվանդանոցային խորհրդատվությունները 2020 թվականին նվազել են նաև մի շարք այլ երկրներում, օրինակ՝ Իսպանիայում՝ 7.3-ից մինչև 5.3 (անկում 38%-ով), Նորվեգիայում 4.4-ից մինչև 3.7 (անկում 19%-ով) Իսրայելում 8.3-ից մինչև 6.8 (անկում 18%-ով) և այլն:


Չնայած ընթացիկ խնդիրների, առողջության առաջնային պահպանման օղակը շարունակում է մնալ առողջապահության բնագավառի առանցքը, որի շուրջ պետք է կառուցվի ծառայությունների մատուցման ամբողջ գործընթացը: Վերջինի խորքային և ապացուցողահեն բարեփոխումները հատկապես կարևոր են պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգի ներդրմանն ընդառաջ», - գրել է Մուրադյանը:

Comments


1/465

LATEST NEWS​​

bottom of page